หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัดพระธาตุดอนแก้ว
หมู่บ้าน OTOP แหล่งผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
1
2
3
 
 
 

   

หมู่บ้านมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ครบทั้ง 15 หมู่บ้าน

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ มีครบทั้ง 15 หมู่บ้าน
 


โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 หมู่บ้าน

โทรศัพท์เอกชนและโทรศัพท์บ้าน


ประปาหมู่บ้าน
จำนวน 13 แห่ง
  (หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15)