หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 

   

หมู่บ้านมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ครบทั้ง 15 หมู่บ้าน

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ มีครบทั้ง 15 หมู่บ้าน
 


โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 หมู่บ้าน

โทรศัพท์เอกชนและโทรศัพท์บ้าน


ประปาหมู่บ้าน
จำนวน 13 แห่ง
  (หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15)
 

 

 
หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ได้แก่

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด (ขายของชำ) จำนวน 66 แห่ง  
ร้านเสริมสวย จำนวน 8 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง  
ร้านขายยา จำนวน 5 แห่ง

ขายน้ำมัน(หลอด) จำนวน 1 แห่ง  
ร้านขายเสื้อผ้า จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 แห่ง  
ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 5 แห่ง  
ร้านเกมส์ / อินเตอร์เน็ต จำนวน 2 แห่ง

ธุรกิจบ้านเช่า / ห้องเช่า จำนวน 31 แห่ง  
รับซื้อของเก่า จำนวน 3 แห่ง

ธุรกิจลิสซิ่ง จำนวน 2 แห่ง  
มินิมาร์ท (ร้านสะดวกซื้อ) จำนวน 3 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 22 แห่ง  
ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

อุตสาหกรรมในครัวเรือน(ทำไม้) จำนวน 990 แห่ง  
ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร / ปุ๋ จำนวน 2 แห่ง

โรงงานแกะสลัก จำนวน 5 แห่ง  
ร้านจำหน่ายยาฆ่าแมลง จำนวน 1 แห่ง

โรงเก็บไม้ จำนวน 19 แห่ง  
ร้านอาหาร จำนวน 15 แห่ง

ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 4 แห่ง  
ร้านผลิต จำหน่ายขนมปัง เบเกอรี่ จำนวน 1 แห่ง

ทำสีเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 7 แห่ง  
ผลิตแคบหมู จำนวน 1 แห่ง

ร้านซ่อมรถ / ทำสี จำนวน 14 แห่ง  
ร้านจำหน่ายผัก ผลไม้ จำนวน 1 แห่ง

ร้านรับเชื่อม / อ๊อก จำนวน 1 แห่ง  
ร้านจำหน่ายกล้าไม้ จำนวน 1 แห่ง

ร้านซ่อมแอร์ จำนวน 1 แห่ง  
ร้านจำหน่ายน้ำปั่น จำนวน 3 แห่ง

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 แห่ง  
ร้านจำหน่ายแก๊ส (สะสม) จำนวน 1 แห่ง

ขายท่อซีเมนต์ จำนวน 2 แห่ง  
จำหน่าย สะสมถ่าน จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอัดบล็อก จำนวน 1 แห่ง  
ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
/ อิเล็คทรอนิคส์
จำนวน 4 แห่ง  
โรงแรม
/ รีสอร์ท
จำนวน 5 แห่ง

รับเจียใบเลื่อย จำนวน 7 แห่ง  
สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง

ขายรถยนต์มือสอง จำนวน 4 แห่ง  
โรงผลิตน้ำดื่ม จำนวน 4 แห่ง

ล้าง อัด ฉีด (รถ) จำนวน 5 แห่ง  
โรงรับซื้อขี้เลื่อย / ข้าวเปลือก จำนวน 6 แห่ง

ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 แห่ง  
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ไก่) จำนวน 1 แห่ง

ร้านทำป้าย จำนวน 1 แห่ง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557