หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 


นายอภิมุข เวียงนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ


นางรินรดา เวียงนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
 
 


นางปาริชาติ มุกดาเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเฉลิมเผ่า แตงชัยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


จ.ส.ท.สาริศ ดวงโฮ้ง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวสุธีนุช สุขทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


พ.อ.อ.อรงกต กองศิลป์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวกรวิภา ผสม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางนภาพันธุ์ วงศ์ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557