หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤษภาคม 2560 [ 12 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 367  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 420  
 
องค์การบริหารส่วตำบลน้ำชำ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 478  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 2 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 196  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 203  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำสรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) รอบเดือนธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 215  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สขร.- [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 230  
 
  (1)