หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
แผนการใช้จ่ายเงินราวมของ อบต.น้ำชำ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 25 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต.น้ำชำ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)