หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต )พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ [ 18 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)