หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง รายงานการจัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน,งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ, งบเงินรับ-จ่าย, งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
งบรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)