หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 

 

 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 100  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557