กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองเล้ม บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 มี.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งน้าว   ร่วมการประกวดการนำขยะเหลือใช้มารีไซเคิล ณ กาดเวียงพระลอ   22 มี.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งน้าว   โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลทุ่งน้าว เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาสี่ปี   22 มี.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งน้าว   การอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางถนน   22 มี.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งน้าว   งานประเพณีพระธาตุช่อแฮ เมืองแพรแห่ตุงหลวง ประจำปี 2562   22 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งน้าว   การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   22 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้าผามอก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต.(บ้านเกี๋ยงพา หมู่ที่ 4)   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้าผามอก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการกีฬาสามัคคีสี่วัยเพื่อความปรองดองสานฉันท์ \"ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล\" ประจำปี 2562   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้าผามอก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน 2960 แพร่   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่คำมี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แม่คำมี   22 มี.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1683/td>