หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   29 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ   29 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   28 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตรามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562    28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   26 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   26 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพใจให้บริการ ประจำปี 2561   24 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   19 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แก้ไขรายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรในพื้นที่ตำบลน้ำชำ   7 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    7 มิ.ย. 2562 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557