หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561   23 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประจำปีงบประมาณ 2561   23 ก.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561   23 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   23 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   29 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ   29 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตรามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562    28 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   26 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   26 มิ.ย. 2562 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557