หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14,8,10,9 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 มี.ค. 2562 96
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   17 ม.ค. 2562 115
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านบวกโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 ม.ค. 2562 126
ประกาศสอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านบวกโป่ง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 ธ.ค. 2561 90
ประกาศสอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 บ้านร่องแดง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 ธ.ค. 2561 88
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนหรือหน่วยราชการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลน้ำชำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31 ต.ค. 2561 112
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคันคลองชลประทานซอย 32 หมู่ 1,8,14 และ 15 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   23 ส.ค. 2561 114
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัฑณ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   21 ส.ค. 2561 121
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   21 ส.ค. 2561 108
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้่าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25 เม.ย. 2561 119
  (1)     2   
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557