กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างทำแผงปิดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 4
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 3
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มี.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มี.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มี.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มี.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน ก.พ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มี.ค. 2562 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    8 มี.ค. 2562 12
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 76
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557