หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 


นายประจน สีสุข
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำชำ
 


นายวันชนะ จินดาขัด
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำชำ


นายอภิมุข เวียงนาค
เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำชำ
 
 


นายมานพ กันจะนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำขำ หมู่ที่ 1


นางกัลยา แก้วเจริญตระกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำชำ หมู่ที่ 1


นางสมจิตร ถุงเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำชำ หมู่ที่ 2


นายมานพ มนตรี
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำชำ หมู่ที่ 3


นางระนอง สีเหลือง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำชำ หมู่ที่ 3


นายเสกสรร ถือแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำชำ หมู่ที่ 4
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557