กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 , 8 , 10 , 9 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำชำ อำเภอน้ำชำ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างหลังคาคุมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำชำ อำเภอน้ำชำ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านน้ำชำ หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557