หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างรื้อถอนเสากระจายสัญญาณตามโครงการติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi เพื่อการศึกษา(ชุมชนแห่งการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมฌาปนสถานหนามแท่ง หมูที่ 4 และ ฌาปนสถานถ่านไฟหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557