กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 

 

 
   
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนตุลาคม 2560) [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)  
   
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557