หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัดพระธาตุดอนแก้ว
หมู่บ้าน OTOP แหล่งผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
1
2
3
 
 

 

 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา อบต.น้ำชำ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. พ.ศ. 2555 ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 148  
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนตุลาคม 2560) [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 120  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 164  
 
  (1)