ปิดหน้าต่าง
 
กฎ กติกา และคำแนะนำ การใช้กระดานสนทนา
ขอความร่วมมือปฎิบัติตามกฎกติกาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น การตั้งกระทู้ในกระดานสนทนา ดังนี้
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
3. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
4. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใด
5. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น E-Mail address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือนร้อนรำคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ห้ามโฆษณาขายสินค้าและบริการต่างๆ ในกระดานสนทนา
7. พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความคิดเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคม
8. ผู้เสนอข้อความที่เป็นไปในลักษณะร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อจะได้ดำเนินการประสานและแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ หากไม่ระบุชื่อ ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือกระทู้ออกจากกระดานสนทนา เพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งหรือสร้างความแตกแยกในสังคม อนึ่ง ข้อห้ามในกฎ กติกา และคำแนะนำที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไปโดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึง ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชนและองค์กร ตามสมควรแก่ความผิด
 
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้  4 0 19 ต.ค. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  118 5 19 ต.ค. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  201 18 2 ต.ค. 2561
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  32 0 21 ก.ย. 2561
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  56 0 7 ก.ย. 2561
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  63 0 10 ส.ค. 2561
ขอตรวจสอบ ร้านโปรไม้ ว่ามีจริงหรือไม่  87 0 9 มิ.ย. 2561
สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป   146 0 30 มี.ค. 2561
ขอทราบข้อมูล  234 0 18 ก.พ. 2561
test>  218 0 23 ส.ค. 2560
  (1)     2   
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557