กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 

 

 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่องกำารจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) [ 8 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 112  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนา- [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 140  
 
  (1)  
   
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557