กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   ประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ท้องที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   16 ม.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ๒๕๖๒   16 ม.ค. 2562 2
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่ปาน   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   16 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ต้าผามอก   กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   16 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่คำมี   ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562   16 ม.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่คำมี   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562    16 ม.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่คำมี   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561    16 ม.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   กิจกรรมเพื่อเริ่มต้น (Kick off) แผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน \\\\\\\"แยกก่อนทิ้ง\\\\\\\"   16 ม.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.กาญจนา   กิจกรรมการจัดประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลกาญจนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4   16 ม.ค. 2562 23
ข่าวกิจกรรม อบต.กาญจนา   กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการลดปริมาณและคัดแยกขยะ 3 ช : No Foam : ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก   16 ม.ค. 2562 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1636/td>
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557