กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนมูล   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารฯโดยวิธีเฉพฃาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   มอบเงินสนับสนุนค่าตอบแทนปรับปรุงและซ่อมแซม บ้านผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทราย   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งโฮ้ง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองม่วงไข่   ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ต.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้่ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ต.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหนักธรรม   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561   20 ต.ค. 2561 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1537/td>
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557