กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักและผู้อำนวยการกอง   21 มิ.ย. 2561 1
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ กองช่าง หมายเลขทะเบียน กรฉ 843 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิ.ย. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิ.ย. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บง 3504 แพร่ฯ   21 มิ.ย. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   20 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ   14 มิ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคไข้เลือดออก    12 มิ.ย. 2561 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกเพื่อเปลี่ยนประตูสำนักงานและบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบริการทันตกรรมเชิงรุก ในเด็กก่อนวัยเรียน 3 - 5 ปี   5 มิ.ย. 2561 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557