กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกสำหรับโต๊ะประชุมสภา ห้องประชุมสภา อบต.น้ำชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ม.ค. 2562 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ   11 ม.ค. 2562 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ม.ค. 2562 8
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3   10 ม.ค. 2562 8
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 12   9 ม.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น   9 ม.ค. 2562 10
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีแฉพาะเจาะจง   9 ม.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน ธ.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ม.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนธ.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ม.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการศูนย์การ้รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวประราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ม.ค. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557