กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ส.ค. 2561 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ส.ค. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ส.ค. 2561 5
ราคากลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน)   7 ส.ค. 2561 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ส.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเพื่อพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2561 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2561 10
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง บ้านร่องแค หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการเรียนรู้รักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ส.ค. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 55
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557