กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 34
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 32
 
 
     


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 33
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 171
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557