กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลน้ำชำ [ 6 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลน้ำชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านบวกโป่ง ตำบลน้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 12 บ้านร่องเสี้ยว ตำบลน้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [ 17 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 12 บ้านร่องเสี้ยว ตำบลน้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [ 17 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านบวกโป่ง ตำบลน้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 12 บ้านร่องเสี้ยว ตำบลน้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [ 11 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557